வாட்ஸ் அப் அதிரடி : : டிசம்பர் 31-க்கு பின் சில மொபைல் மாடல்களில் சேவை கிடையாது

வாட்ஸ் அப் அதிரடி : : டிசம்பர் 31-க்கு பின் சில மொபைல் மாடல்களில் சேவை கிடையாது 


By the end of 2017, WhatsApp will be ending support on the following mobile platforms:

  • Nokia Symbian S60 after June 30, 2017
  • BlackBerry OS and BlackBerry 10 after December 31, 2017
  • Windows Phone 8.0 and older after December 31, 2017
  • Nokia S40 after December 31, 2018
  • Android versions 2.3.7 and older after February 1, 2020 

Note: WhatsApp also denoted that they will not be working on the above said platforms. So it may stop funtioning at any time.
Share on Google Plus

About Sabareeshwaran K